مراحل ایمپلنت

مراحل ایمپلنت

مراحل ایمپلنت

مراحل ایمپلنت می تواند شامل یک مرحله یا دو مرحله باشد. ایمپلنت دندان شامل چند مرحله ی کلی می شود. ابتدا باید دندان های خراب و ریشه های عفونی شده و آسیب دیده کشیده شوند. سپس برخی از ترمیم ها در صورت لزوم باید بر روی دندان ها انجام گیرد. سپس شرایط لثه ، فک و سایر دندان ها بررسی می شود . در صورت نیاز ممکن است متخصص درخواست عکسبرداری از دندان ها را داشته باشد . سپس مرحله ی اول ایمپلنت که کاشت پین ها درون لثه است انجام می گیرد . در مرحله ی دوم بعد از چند ماه پروتزهای دندان بر روی پین ها قرار می گیرد .

مراحل ایمپلنت دو مرحله ای

مرحله اول ایمپلنت

پیش از شروع کار برای پیشگیری از وقوع درد، با استفاده از مسکن ها و داروهای آنتی بیوتیک سعی می کنند از دید جلوگیری کنند.

همچنین در هنگام جراحی نیز از بی حسی برای سر کردن ناحیه استفاده می شود.

این بی حسی با استفاده از اسپری، دارو و یا تزریق صورت می پذیرد.

بعد از اطمینان از سر شدن لثه، جراح متخصص ناحیه مورد نظر را می شکافد تا به استخوان فک دسترسی داشته باشد.

سپس با استفاده از ابزار مخصوص سوراخی را در استخوان ایجاد می کند تا پین درون آن قرار بگیرد.

در مرحله بعد و در بعضی مواقع از طریق رادیولوژی اقدام به عکسبرداری از ناحیه فک می شود.

این کار به این دلیل است تا از قرار گرفتن صحیح پین ایمپلنت درون فک اطمینان حاصل شود.

سپس در پایان کار اقدام به بخیه زدن ناحیه برش داده شده می شود.

مرحله دوم ایمپلنت

پس از آن که پین ایمپلنت به استخوان جوش خورد باید پروتز دندان را بر روی آن قرار داد.

در صورت جوش نخوردن باید آن پین خارج شود و یک ایمپلنت عریض تر جایگزین آن شود و یا پیوند استخوان انجام گیرد.

در مرحله ی بعد ناحیه ای که پین قرار دارد مجددا شکافته می شود تا پیچ محافظ برداشته شده و سر فلزی جایگزین آن شود.

این بخش فلزی به این دلیل قرار می گیرد تا پروتز بر روی آن جایگذاری شود.

زمان مراحل ایمپلنت

مدت زمان به انجارم رساندن مراحل ایمپلنت به موارد گوناگونی وابسته است.

این عوامل می تواند شامل موارد زیر باشد:

تعداد دندان هایی که باید قرار گیرند.

انجام پیوند استخوان همزمان با کاشت پین ایمپلنت

مدت زمانی که جراحی به طول می انجامد.